Derneğimize Hoşgeldiniz

 

Çocuk Eğitim Derneği, işitme engelli bireylerin kaliteli eğitim almalarını sağlamak amacı ile kurulmuş uluslararası vizyon ve standartlarda , toplumsal yaşamın tüm alanlarında yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üreten ve uygulayan bir dernek olarak faaliyet göstermektedir.

Çocuk Eğitim Derneği'nin hedefleri; ülkedeki standartları engelliler lehine değiştirmek, engelli, engeli olmayan, muhtaç öksüz, yetim olan çocuklar ve gençlerin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, toplumun her kesiminde farkındalık ve bilinç oluşturulması ve yaşamın tüm alanlarına aktif ve tam katılan bir çoğunluğun oluşturulmasını sağlamaktır. Bu hedeflerin belirlenmesinde ve uygulanmasında bütünlükçü ve kapsayıcı bir yaklaşımla ilgili gurupların ihtiyaçlarından yola çıkarak çözümler üretip uygulamayı benimser. Uyguladığı projeler ve ürettiği değerlerle öncü nitelikte bir model teşkil etmektedir.

Çocuk Eğitim Derneği'nin 32 dernek üyesi ve 9 yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası üniversitelerde görevli 13 akademisyenden oluşan Bilim Kurulu bulunmaktadır. Dernek bünyesinde 3, derneğe ait iktisadi işletmede ise 10 çalışan hizmet vermektedir. İstanbul, Ataşehir ilçesindeki eğitim merkezinde 0-6 yaş arası 92 işitme engelli çocuk ve ailesine rehabilitasyon, erken çocukluk, okul öncesi dönem eğitimi, aile eğitimleri, aile danışma terapi hizmetleri ve sağlık alanında da KBB alanında taramalar, muayeneler, ameliyatlar yapmakta ve çocuklara işitme cihazları temin edip takılmasına yardımcı olmaktadır. Derneğe ait eğitim kurumunda görev alan, eğitmenlere, konusunda uzman ulusal ve uluslararası akademisyenlerden hizmet içi eğitimler sağlanmaktadır.

Projelerimiz

“Koninklijke Kentalis”; işitme ve görme engeli nedeniyle iletişim problemi yaşayan kişi ve çocukların rahatsızlıklarının teşhisinde, bakımı ve eğitiminde uzmanlaşmış, ulusal (Hollanda) bir organizasyondur.

Kentalis International Foundation, 2010 yılın itibariyle ülkemizdeki işitme engelliler öğretmenlerine de eğitimler vermeye başlamıştır. Derneğimizle yürütülen proje kapsamında; işitme engeline yönelik teorik bilgileri gözden geçirme, öğretmen-çocuk etkileşim modelleri, işaret dilinin önemi, işaret dilinin edinimi, Koklear Implantlı çocuklar, ikidillilik, ikidilli eğitim modelleri, erken çocukluk eğitimi, işiten ve işitme engelli öğretmenlerin rol modelleri, çocukların gelişim aşamaları, çocukların değerlendirilmesi ile ilgili genel rapor, test ve değerlendirme ölçekleri, konuşma veya işaret dilinde çocukların etkileşimini arttırma, sınıf içi ders gözlemleri ve değerlendirilmeleri konularında çalışmalar yürütülmektedir.

Proje hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
Okullarda Farkındalık Çalışmaları

Ülkemizde tüm engel gruplarında karşılaştığımız ve birebir yaşadığımız iletişim ve yardım aşamasındaki eksik bilgilerimizi tamamlamak amacıyla derneğimiz, üniversitelerde, liselerde, ilk - ortaokullarda ve anaokullarda bilgilendirme toplantıları düzenleyerek bu sorunlara dikkat çekmektedir.

Proje hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
 
Gönüllü Çalışmalarımız

Derneğimizde İstanbul ve Anadolu'da yaşayan çocukların geleceklerini hazırlamak, hayallerini gerçekleştirmek ve ihtiyaçlarını tamamlamak için organize edilen tüm çalışmalar, gönüllülerimizin desteği ile yapılmaktadır. Özel - tüzel kurum ve kuruluşlardan çalışmalarımıza katılan gönüllülerimiz, gerek ayni, gerekse nakdi olarak emeklerini, zamanlarını bizlere ayırmaktadırlar.

Proje hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
 

Siz de bize destek olmak ister misiniz?