Kentalis International Foundation

Proje ortağımızın tarihçesi ve ortak çalışmalarımız

“Koninklijke Kentalis”;  işitme ve görme engeli nedeniyle iletişim problemi yaşayan kişi ve çocukların rahatsızlıklarının teşhisinde, bakımı ve eğitiminde uzmanlaşmış, ulusal (Hollanda) bir organizasyondur. Hollanda’nın ilk sağırlar enstitüsü, 1790 yılında Groningen’de (Hollanda’nın kuzeyi) kurulmuştur. Kurucusu Henri  Daniel Guyot, Paris ’te bulunduğu 1760 yılında dünyanın ilk sağırlar okulunu kuran Abbé de L’Epeé’nin çalışmaları ile tanışmıştır. Groningen Enstitüsü, kırk sene boyunca Hollanda’nın tek sağırlar kurumu olarak hizmet vermiştir. Van Beek, ilk öğrencileri ile başarılı olduktan sonra, 1835 yılında 18 çocuğa ders vermeye başlamıştır. 1912 yılında, enstitüde 7 yaş altı çocuk eğitimi için ayrı bir anaokulu binası inşa edilmiştir. Günümüzde, Hollanda’nın tüm bölgelerinde hizmet veren Kentalis International Foundation, eğitmen kadrosu ile uluslararası projeler kapsamında eğitmenlere eğitim vermektedir.

Kentalis International Foundation, 2010 yılın itibariyle ülkemizdeki işitme engelliler öğretmenlerine de eğitimler vermeye başlamıştır. Derneğimizle yürütülen proje kapsamında; işitme engeline yönelik teorik bilgileri gözden geçirme, öğretmen-çocuk etkileşim modelleri, işaret dilinin önemi, işaret dilinin edinimi, Koklear Implantlı çocuklar, ikidillilik, ikidilli eğitim modelleri, erken çocukluk eğitimi, işiten ve işitme engelli öğretmenlerin rol modelleri, çocukların gelişim aşamaları, çocukların değerlendirilmesi ile ilgili genel rapor, test ve değerlendirme ölçekleri, konuşma veya işaret dilinde çocukların etkileşimini arttırma, sınıf içi ders gözlemleri ve değerlendirilmeleri konularında çalışmalar yürütülmektedir.